..wWw.iLahiler.us... Trkiye'nin En gnceL ve HizLi iLahiler dinleme sitesine hogeLdiniZ.. Sitemiz 7/24 onLine MmininLerin iLahi dinLe`me ihtiyacn gidermek amacyla yayna girmitir

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet`e giriþ
   ilahi istek
  Abdulhadi Öztürk
  Abdulhamit Tutkun
  AbduLLah Akbulak
  Abdullah KodaMaN
  Abdullah Nayýr
  AbdullaH SevinÇ
  AbdullaH SevinÇkaN
  Abdullah Takdim
  Abdulmetin Kaya
  Abdurrahman ÖnüL
  AbduSSamed SeLaM
  Abdülbaki Kömür
  AddurrahmaN TopraK
  ADem KaraBey
  AdeM KaraCa
  Adem Pala
  Adem Sevgi
  Adem Tuzcu
  AdiL AvaZ
  AdiL iSLamoÐLu
  AgaH
  Ahmed Muhammed
  AhMet BaþaK
  AhmeT FeyZi
  Ahmet Karaca
  Ahmet Ozhan
  Ahmet Turan
  AhmeT ÞafaK
  Akif Tuncer
  ALi ErcaN
  Ali inaN
  ALi KýnýK
  Ali Oktay
  Almanca iLahileR
  ALper
  AmiR Ateþ
  Arapça Ýlahiler
  Arnavutça ilahiler
  Ayhan Özel
  AykuT KuþKaYa
  AþK-ý ÝLahi
  AþýK ÝmaM
  Bayram Buyukoruc
  Bekir ÇiçeK
  Beyaz Güvercinler
  Beytullah Kuzu
  Bilal Kavçakar
  Boþnakça ilahiler
  Burhan ÇaçaN
  Cahit Nazli
  CeLaLeddin ADa
  Cemal AkçiL
  CemaL KuRu
  Cengiz Çelikel
  Çocuk iLahileri 2013
  Çocuk iLahileri 2016
  CübbeLi Ahmet Hoca
  DamaR iLahiler
  Damla ilahi Grubu
  Dini BiLgiLer
  Dini Fon Müzikleri
  Dini Sohbetler
  Dini Tebrik Mesajlari
  Dursun ALi ErzincanLý
  Ebubekir Çayir
  Ebubekir Duyus
  Ekrem Kaya
  Emrah Güneþ
  EmrullaH CoþkuN
  En Çok Dinlenen iLahiler
  Ender Doðan
  Ender Tekin
  Engin Güneþ
  Engin Titiz
  Enver Cin
  Erdal Arslan
  ErdoðaN ArabuL
  Erkan Mutlu
  Ertuðrul ErKiÞi
  EsaT AydoðaN
  EzanLar DinLe
  Eþref Ziya terzi
  Fatih Budakoðlu
  Fatih KoCa
  Fatih Öztürk
  Feridun Eroðlu
  FeriduN ÖzbeK
  Ferit Yavuz
  Feyzullah KoÇ
  Fikret Erkaya
  Garip Bekir
  GruP 571
  Grup Anadolu
  Grup Bahar
  Grup Buhara
  Grup Cennet Kuþlarý
  Grup Davet
  Grup Dergah
  Grup Dolunay
  Grup Gülistan
  Grup Gönül
  Grup Hacegan
  Grup Hanedan
  Grup Haykýrýþ
  Grup HilaL
  Grup Kardelen
  Grup Kýr Çiçekleri
  Grup MaveRa
  Grup Menzil
  Grup TiLLo
  Grup Vav
  Grup Vuslat
  Grup Yeniçag
  GüçLü SoydemiR
  Güçlü Soydemir
  Gürcüce iLahiLer
  Gürkan Demir
  Gönül Kuþu
  Hakan Baran
  HaLiL AsLan
  Harun Beyaz
  Harun Kaplan
  HaSan DurSun
  Hasan Ergüçlü
  Hasan KýLýçaTaN
  Hüseyin Sandýklý
  ibrahim CusaN
  iLahi KlipLeri iZLe
  iLahi Ve iLahiler Haberleri
  iLahiLeR
  iSmaiL BeyHaN
  ismail Coþar
  ismaiL Erbay
  ismail Sert
  ismail Önül
  Kenan GüNgöR
  Kerkük ilahileri
  KuRan-i KeRim
  Küçük Abdurrahman
  Küçük Ahmet
  Küçük Emre
  Latif Öz Çocuk Korosu
  Mahmut Durgun
  MahmuT ÞevkeT BaYRaM
  Marmara Çocuk Korosu
  Mehmet Emin Ay
  Mehmet ERaRabacý
  Mehmet Gökçe
  Mehmet KarakuS
  Mehmet Kef
  Mehmet SeyitOglu
  Mehmet yetkin
  Mehmet YiðiT
  MehmeT YýLmaZ
  Mehmet Üzüm
  MehteR MarþLaRý
  MesuT ÞimþeK
  Metin Haboðlu
  Metin Kara
  MevLiDLer DuaLar
  Minik DuaLar GruBu
  Minik Kalpler Korosu
  Muahammed ÝLhaN
  Muhammed Acar
  Muhammed BiLaL ÖzkaN
  Muhammed Emin Kutlu
  Muhammed Parlak
  Muhammed Vefa
  Muhittin Yurttaþ
  Murat Belet
  Murat Günes
  Murat Kapkýner
  MustaFa BozKurT
  Mustafa BuyukaSLan
  Mustafa Caymaz
  Mustafa Cihat
  Mustafa Demirci
  MustaFa DursuN
  Mustafa GüMüS
  Mustafa Ozcan
  Mustafa Topal
  Mustafa Yilmaz
  Mustafa YýldýzDoÐan
  Mustafa ÖzcaN
  Muzaffer GüRLer
  Muzaffer YaLÇin
  MüzikSiz iLahiler
  Namaz ilahileri
  Necipoðlu ilahi Grubu
  Ney SoLoLarý
  NihaT HatipoÐLu
  Nihat Ulu
  NinniLeR
  Omer Gumustas
  Osman Erdoðan
  Osman YanarDaÐ
  Peceli Bülbül
  Peygamber Sevdalýlarý
  Peygamberin Gülleri
  RamazaN iLahileri
  Ramazan Kilicarslan
  RamazaN SaRý
  Ramazan Simsek
  Ramazan Tenbel
  Ramazan Toprak
  Recep Kapusuz
  Reha Yeprem
  Reþit MuhTaR
  RuÞaN YakaR
  Rýza Kara
  Sacit OnaN
  Saffet Yildiz
  Sami SavNi ÖzeR
  Sami YusuF
  Seçme iLahiler Mp3
  SeDat UçaN
  Selçuk Kübalý
  Selçuk Küpçük
  SeNai DemiRCi
  SeyfuLLah Çakmak
  Seyfullah Kartal
  Seyyid VeyseL EkincÝ
  Sinan Çetin
  SoNer KöSe
  Sufi Muzik
  Taha
  Talha Ramazan
  TaLip ALtýN
  TeBRik MeSajLaRý
  tubidy ilahi mp3 indir
  Uður iþýLak
  Umut MüraRe
  Yahya Soyyiðit
  Yarkýn Türk Ritm Grubu
  Yasar Sancak
  YaSin KoneVi
  Yasir Altuntop
  Yeni 2016 iLahileR
  ümit Dursun
  Yolcular
  ÝsmaiL BüLBüL
  Yunus Bulur
  Yusuf Can
  Yusuf Gurbet
  YusuF iSLam
  Yusuf MeraL
  Yusuf Yücel
  Yýlmaz Kýlýç
  Zara
  Ziya Ugur
  Zubeyir Haksever
  Ömer Birpýnar
  Ömer Karaoðlu
  Ömer Kocer
  Ömer Tolga
  Öncü Çocuk Grubu
  Özhan EreN
  Özkan KayaN
  Þeref Dursun
  ÞiiRLi iLahileR
 Fatih Soylu
 GeyLani KaRaaSLan
 GruP AnKa
 Grup ÖzLem
 HaKan ALtun
 HudeyFa
 ilahi 2015
 iLahi SözleRi
 Mehmet BiLgin
 MezzeP YuRdagüL
 Yasin Peri
  Ýletiþim
 

         sitemap

 Cariyenin Aþký ( Ýsmail Þahin )

Ýsmail þahin - ismail þahin dinle - ismail þahin cariyenin aþký - cariyenin aþký sözleri - gerçek aþký þu cariyeden öðrenin dinle - ismail þahin þiirleri dinle indir - ismail þahin sözleri þiirleri - en guzel yeni ilahiler - bedava ilahi dinleyin - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle - ilahisi ve sozleri  

... ...

Okunma

9090
 

ilahiler

Gerçek Aþký Þu Cariyeden Öðrenin

Yavuz Sultan Selim Han, Mýsýr’ý fethettiðinde bir süre orada kalýr. Bu sýrada kaldýðý otaðda görevli Mýsýrlý bir cariye vardýr ki, Selim Han sabah çýkýnca, geliyor, akþama kadar çadýrý temizleyip yemekleri hazýrlayýp gidiyor, akþam olunca da Yavuz Selim Han çadýrýna dönüyor... 
Bu cariye Yavuz Sultan Selim Haný görür görmez âþýk olur. Lâkin ümitsiz bir aþk!.. Zira bir tarafta koskoca Cihan Padiþahý Halife-i Rûy-i Zemin, diðer tarafta basit bir cariye... “Derdi olan neylesin?”
Cariyenin aþký dayanýlmaz seviyeye ulaþýp da kalbine sýðmaz hale gelince, ne yapacaðýný bilemez halde Padiþaha açýlmaya karar verir. Lâkin aradaki uçurumu düþününce koca sultanýn karþýsýna çýkma cesaretini kendinde bulamaz. Düþünür, taþýnýr ve bir yazýyla ilân-ý aþk etmeye karar verir. Bir not yazarak Selim Hanýn yataðýna býrakýr. Notta sadece üç kelime yazýlýdýr: “Derdi olan neylesin?”
Akþam gelince notu gören Selim Han, bunun, çadýrýný süpüren cariyeye ait olduðunu anlar ve kâðýdýn arkasýna cevabýný yazar: “Derdi neyse söylesin.”
Kâðýdý ayný yere býrakýr. Sabah olunca da çýkýp gider. Cariye temizlik için çadýra geldiðinde kaparcasýna kâðýdý alýp heyecanla okur. Halifenin cevabýndan cesaretlenen cariye, kâðýdý çevirip önceki notunun altýna þu cümleyi ekler: “Korkuyorsa neylesin?”


“Hiç korkmasýn söylesin!”
Akþam olur. Halife çadýra döner. Kâðýdý okur ve cevabý yazar: “Hiç korkmasýn söylesin!”
Sabah bu cevabý okuyan cariye artýk kararýný vermiþtir! Aþkýný o akþam halifeye söyleyecektir. O gün temizliði bitirdiði halde gitmeyip beklemeye baþlar...
Yavuz Sultan Selim Han akþam çadýra dönünce cariye hemen ayaða kalkar. Selim Han “Buyurunuz, sizi dinliyorum” deyince, cariye bütün cesaretini toplamaya çalýþýrken, titreyen ellerini gizlemek için elleriyle dirseklerini tutarak kollarýný kavuþturur. Heyecandan kalbi yerinden fýrlarcasýna atarken, titrek ve mahcup bir sesle “Efendim...” der. “Cariyeniz...” ve cümlesini tamamlayamadan “Allah!” diye feryad ederek yýðýlýp kalýr. Selim Han da çok hislenmiþtir. Gözyaþlarýný silerek etrafýndakilere þöyle der:
“Gerçek aþký þu cariyeden öðrenin. Zira âþýk, mâþukunun yolunda olur ve o yolda ölür.”

 

  ...

  Yorumlar
gulten
Sevgili ismayýl bey ben sýzlerý severek dinliyorum 
Ali Kýnýk - istemem Eksik Olsun


Muzaffer Gürler - 2015 - Su Kasidesi


Sedat Uçan - 2015 - Haydi Namaza Mp3


AdeM KaRaBey - ÜmiT VaR


GüLTanem - iLahi SözLeri


Abdullah Akbulak 2015 Mp3 - Potbori


AbduLLah AkbuLak - FiRakin NaRi


YaSin KoneVi - KabRe VardýÐým GeCe


Mustafa Büyükaslan - KadiR Gecesi


CeLaLeddin Ada ~2014~ RüYama GiriVer Bir Gün mp3 DinLe


KüÇük EmRe - SeniN SevDaNa


AnKa iLahi GruBu - KeRbeLa


iLahi Sözü - GüzeL Allah'ým


Sedat Uçan - 2015 - Ben Bende Deðilim Mp3


Adem KaRabey - EFendim


KutLu Doðum HaftaSý - e Kartlarý


Mp3 2015 Ammar AcarLýoðLu - KandýrmaSýn Yollar Seni


EnGin TitiZ - YakMa YaRabbi


2015 - Cemal Akçil - Sen Varsýn


AbduLLah KodaMan - Ya ReSuLAllah


Dinle - Caným Yavrum


Grup Dergah Hakkýnda


Bu Gece


MuhammeD'in DüÐünü VaR CenneTTe


MeSut ÞimÞek - MevLam


2014 - Hasan Dursun - Aðlayý Aðlayý


Adem KaRabey - BeYaz GüveRcin


GeyLani KaraasLan - PotpoRi


Abdullah Akbulak 2015 Mp3 - Öyle Bþr Nebidir Ki


Mustafa Cihat - Deva Baba


DinLe - Çocuk Korosu - Güzel Adýn


Rüzgar Çok Güzel Ezgisi Dinle


EmRuLLah CoþKun - KaRaYüzüM


Mustafa Cihat - Lila


MehMet KaRakuÞ - Ne ÇiLeLer GöRdüm


Grup TaiF - Eyub El Ensari Mp3


GruP DerGah - Mekke'Nin DaðLarý


HaSan DurSun - Mp3 - KokuSu GeLir DinLe


Ahmet Baþak - Ömür Yolu DinLe


Yeni 2015 - Adem Sevgi - GeLiyorum DinLe


Muzaffer Gürler - Aðlaya Aðlaya


Cemal Kuru - Vasiyetname


AbduLLah AkbuLak - AyRýLýk


GruP DerGah - YaR MuhammeD


Hasan Dursun - AyDost


GüzeL iLahi - DurSun ÇoLak - HacýLar


CeLaLeddin Ada ~2014~ An MuhammeD MustaFa'yý mp3 DinLe


ERtuðRuL ERkiþi - ZuLmü AlkýþLayamadým


2014 - AbduRRahman ÖnüL - GüL KokuLu mp3


YeniaLbüm - YuSuF GuRbet - YaLan DünYa


2015 - Abdurrahman Önül - Aðlama Zeynebim


ZaRa - 2014 - NiSan YaÐmuru


FeriT Yavuz - Buyruðunu Tut Rahman'ýn


Sami ÖzeR - HaK YaRattý ALemi


AhMet KaRaca - BiR ALLah


Mustafa Cihat - Bilal-in Sesi


SeDat UçaN - GüveRciN


Dursun Ali Erzincanlý - Hoþgeldin


ali kinik Ali Ayþe'yi seviyor


Tebrik MesajLarý


Temaþa-i Ramazan


iLahi - Ahmet Zeyd Tetik - Korkak Mýsýn


ZaRa - 2014 - Bana Bir MasaL AnLat Baba


AbduLLah AkbuLak - DertLi YoL


2014~2015 Abdurrahman ÖnüL - ÜmmetLerin


TaLip ALtýn - CanýM SevdaM


Adem KaRabeY - Pismaným


Duha Enes Sehadet


MuhammeD AcaR - ÖLüm RüyaSý


Uc Aylariniz Mubarek Olsun


Mp3 SonaLbüm - Sami YuSuf - Sarý GeLiN DinLe


ALi KýnýK - Bu ÞaRKý


Mp3 Yeni - Ýsmail Beyhan - Arayý Arayý Bulsam Ýzini


Þeref Dursun - Güzel Mekkem


AbduLHadi ÖztüRk - KýR ÇiçekLeri


EndeR Tekin - Yine Ben


CenGiz ÇeLikeL 2015 Merhamet EyLe ALLah'ým


AhMet BaÞak - GidiÞ NeReye


mp3 ilahi download


MustaFa ÖzCan GüneþdoÐdu - ÖzLemeye BaþLadým


Muhammed Ýlhan Ýlahileri Dinle


GruP HiLaL - BayramSa BayRamýnýz


celaleddin ada surgun


ÖmeR KoçeR - SemaDa MeLekLer


Sedat Uçan hakkinda bilgiler


Ey Benim SuLtaným - iLahi Sözü


MuStafa DuRSun - Anam


HaSan DurSun - Mekke BakaR Medine'Ye


Sami Yusuf - The Centre


HaSan KýLýçatan - YaRab Haberin Nerden ALaLým


Yeni 2015 - Adem Sevgi - GüL Kokuna MüpteLa DinLe


Mp3 iLahi - Sana Geldim Ya Muhammed


Mp3 2015 Ammar AcarLýoðLu - Kolla Kendini DinLe


Abdullah Akbulak Hakkýnda


Çok Güzel iLahiler


Mp3 SonaLbüm - Sami YuSuf - PearL DinLe


aDeM KaRaCa - AðLayi AðLayi


TaLip ALtýn - La iLahe iLLaLLah


Abdullah Akbulak Nurlar Yagar


ADem PaLa - ZemZem iÇtim


Mp3 - FeriDun EroÐLu - NediR Bu iSyan DinLe


MehMet KaRakuÞ - SabaHýn SeheRinde


HaSan DurSun - Mp3 - ÖzLedim ResuL'ü DinLe


MuhammeD FakiruLLah - EsmaüL HüSna


Murat Belet Senle Mekke Medine


AbduRRahman ÖnüL - SeyyidLeR


Grup Sema sehid-i Kerbela


Adil Avaz - Minareler


Zaman Ezgisini Sever Misin..!


Sermin - Mubarek Ramazan


GruP DoLunaY - Cürmüm iLe GeLdim Sana


Acý Bana Sevgili - Fethullah Badem


Ömer Koçer - AyýRma YaRab


ahmet ozhan ben yururum yane yane


Abdullah Akbulak 2015 Mp3 - Döner Semazen


Duha Enes Dua


AnKa iLahi GruBu - GözLeRe YaziK


Amir Ateþ - Bülbüller Sazda Güller Niyazda


FeRiDun ERoðLu - GeL GideLim


abdurrahman Önül - iþte kabir


Sedat Uçan – Gel Allah De ilahisi


Esat Aydoðan – Güller Hürmetine


tubidy ilahi indir


GüzeL Bir iLahi iLe SizLerLeyim Yeniden :)


Garip Bekir – Görelim


Acý Bana Sevgili - Fethullah Badem


Ölüm Senden Daha Çetin - Fethullah Badem


Sedat Uçan – Gel Allah De


Mustafa Ceceli - Severim Ben Seni


Mustafa Ceceli - Sultaným


Mustafa Ceceli - Emri Olur


bedava dinle


bedava dinle indir


kres icin guzel ilahiler


ilahi indir bedava


ilahiler indir bedava


Dua Sami Yusuf


Murat Belet Senle Mekke Medine


Kevser Ilahi Grubu Arapca Elhamdulillah


Sedat Uçan - Allahu Allah


Taleal bedru aleyna Agah


Göz Yaþlarýnýzý Tutamayacaksýnýz - Suriye iLahisi DinLe


Abdullah Nayýr - Hani Nerde Onlar iLahisi DinLe


Allah Demeyen Dil Kalmasýn Amin


CumaNýz MübareK Olsun


Mp3 iLahi - Can Sultaným Dinle


Mp3 iLahi - Sana Geldim Ya Muhammed


SüPer Mp3 - Murat Belet - Dil Tutulur


SüPer Mp3 - Murat Belet - El Emin


Mp3 - MuStaFa YýLdýzdoÐan - Bizim MemLeket


Mp3 - MuStaFa YýLdýzdoÐan - ÖLmem ÖLmem


Mp3 - MuStaFa YýLdýzdoÐan - SaÇLarýn


Mp3 - MuStaFa YýLdýzdoÐan - Türkiyem Caným Benim


Mp3 - MuStaFa YýLdýzdoÐan - BaþýmLa GönLüm


Cemal Akçil - Ýçim Yanýyor Dinle


Hasan Ergüçlü - Veysel Karani Dinle


RAVZAsýnýn Önünde Büküldü Belim DinLe


Feyzullah Koç - Caným Anam DinLe


Ayaz - Adil Ýslamoðlu Dinle


Talha Ramazan - Gel Nebi


Abdurrahman Önül - Ya Muhammed Neyledi


Güzel - Meyvelerle Öðreniyorum


Yasin Peri - Gidemedim


Yasin Peri - Affeyle Allahým Dinle


Düþtüm Kabe YoLLarýna Dinle


Muhammed Ýlhan Ýlahileri Dinle


En Özel Ýlahiler


Mehmet Üzüm ilahileri


Çocuk Ýlahileri - Veyselcik Süper


DinLe - Ben Bir Zata Aþýk Oldum


Menzil Seydam iLahisi


Hasret iLahileri DinLe


Seydam ilahileri


Eþref Ziya Terzi - Ben Kalksam ve Dirilsem


KerVan iLahisi DinLe


Zaman Ezgisini Sever Misin..!


MükemmeL - Kýr Çiçekleri Ezgisi Dinle


Rüzgar Çok Güzel Ezgisi Dinle


Bir Yerde ÝnsanLar Ölür Ezgi DinLe


Son Kuþlar Dinle (SüPer)


Yigit Ezgisi Dinle


Güçlü Soydemir - Bir Çift Turna


Çok Güzel iLahiler


Abdurrahman Önül - Arafat Daðý


Müziksiz - Mustafa Hilmi Bilican iLahileri


Abdurrahman Önül Dinle


Taha Ezgileri Dinle


En Çok Dinlenenler


terazimiz doðru tartar indir


yusuf gurbet nasip eyle


sami yusuf rekor kiran ilahisi


Ahmet Baþak - Ömür Yolu DinLe


iLahi DinLe - O Dar Günde Seni Nerde Bulalým


AlPer - Sular Gibi DinLe


Dinle - Abdurrahman Önül Gül Ahmedim Ýlahisi


Dinle - Bu YoL Nereye Gider Baba Ýlahisi


Dinle - Rabbim Allah Diyeceðim Ýlahisi


Dinle - Caným Yavrum


Dinle - GüLmeyenLer Bahçesi


Dinle - Þu Benim Divane GönLüm


iLahi - Nerede BekLesek Seni


iLahi - Medineden AyrýLýk


iLahi - Göresim GeLdi


iLahi - Al Eline Kalemi Yaz Allahýn Adýný


iLahi - Aç Ellerini Gönülden


Zikirli Ýlahi Dinle - Medine'ye


HareketLi iLahiLer DinLe - Ya Nebi


HareketLi iLahiLer DinLe - Efendim


HareketLi iLahiLer - GüL MisaLi


Cuma Mesajý


DinLe - Adem Karabey - Alemlere Rahmet


DinLe - Adem Karabey - Allah'ým


DinLe - Adem Karabey - Kalbi Aþk


DinLe - Adem Karabey - Anne


Aðlamaya Hazirmisin?


En Çok Dinlenen Ýlahiler


DinLe - Grup Reyyan - Ýmam Hüseyin


Kadir Gecesi Duasý


Kadir Suresi ( Arapça )


Dedim Ki Ya Resulallah ( Bu Gece Duasý )


Kadir Gecenizi Tebrik Ederiz


DinLe - Çocuk Korosu - Can Ahmet


DinLe - Çocuk Korosu - Gül Efendim


DinLe - Çocuk Korosu - Deðerini Bilmek Lazým


DinLe - Çocuk Korosu - Güzel Adýn


DinLe - Çocuk Korosu - Neredesin Öðretmenim


DinLe - Çocuk Korosu - Rüyamda Sizi Gördüm


Fitre Nedir?


Zekat Ve Fitre KimLere VeriLir ?


2015 Fitre Zekat Miktarý Nedir ?


Metin Haboðlu - Sen Gittin Ya Dinle


Metin Haboðlu - Efendim Dinle


Metin Haboðlu - Can Efendim Dinle


Abdurrahman Önül - Yetim Kalbim 2015


Abdurrahman Önül - Tut Elimi Annem 2015


Abdurrahman Önül - Seninle Bir Ömür Boyu


Abdurrahman Önül - Kabir Bizi Bekliyor 2015


Abdurrahman Önül - Hazreti Ömer 2015


Abdurrahman Önül - Dosta Doðru 2015


Abdurrahman Önül - Bir Dilek Diledim Mevla'dan 2015


Tubidy İlahi MP3 İndir`menin Keyfine Varın BEDAVA İLAHİLER Sitesinden Eski Yeni İlahi Mp3 İlahiler İlahisini Dinle - Bedava İlahiler İndir...

Copyright © 2012 © 2020 Tüm Hakları Saklıdır ilahiler.us

Desing By NiLdeniZ