..wWw.iLahiler.us... Trkiye'nin En gnceL ve HizLi iLahiler dinleme sitesine hogeLdiniZ.. Sitemiz 7/24 onLine MmininLerin iLahi dinLe`me ihtiyacn gidermek amacyla yayna girmitir

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet`e giriþ
   ilahi istek
  Abdulhadi Öztürk
  Abdulhamit Tutkun
  AbduLLah Akbulak
  Abdullah KodaMaN
  Abdullah Nayýr
  AbdullaH SevinÇ
  AbdullaH SevinÇkaN
  Abdullah Takdim
  Abdulmetin Kaya
  Abdurrahman ÖnüL
  AbduSSamed SeLaM
  Abdülbaki Kömür
  AddurrahmaN TopraK
  ADem KaraBey
  AdeM KaraCa
  Adem Pala
  Adem Sevgi
  Adem Tuzcu
  AdiL AvaZ
  AdiL iSLamoÐLu
  AgaH
  Ahmed Muhammed
  AhMet BaþaK
  AhmeT FeyZi
  Ahmet Karaca
  Ahmet Ozhan
  Ahmet Turan
  AhmeT ÞafaK
  Akif Tuncer
  ALi ErcaN
  Ali inaN
  ALi KýnýK
  Ali Oktay
  Almanca iLahileR
  ALper
  AmiR Ateþ
  Arapça Ýlahiler
  Arnavutça ilahiler
  Ayhan Özel
  AykuT KuþKaYa
  AþK-ý ÝLahi
  AþýK ÝmaM
  Bayram Buyukoruc
  Bekir ÇiçeK
  Beyaz Güvercinler
  Beytullah Kuzu
  Bilal Kavçakar
  Boþnakça ilahiler
  Burhan ÇaçaN
  Cahit Nazli
  CeLaLeddin ADa
  Cemal AkçiL
  CemaL KuRu
  Cengiz Çelikel
  Çocuk iLahileri 2013
  Çocuk iLahileri 2016
  CübbeLi Ahmet Hoca
  DamaR iLahiler
  Damla ilahi Grubu
  Dini BiLgiLer
  Dini Fon Müzikleri
  Dini Sohbetler
  Dini Tebrik Mesajlari
  Dursun ALi ErzincanLý
  Ebubekir Çayir
  Ebubekir Duyus
  Ekrem Kaya
  Emrah Güneþ
  EmrullaH CoþkuN
  En Çok Dinlenen iLahiler
  Ender Doðan
  Ender Tekin
  Engin Güneþ
  Engin Titiz
  Enver Cin
  Erdal Arslan
  ErdoðaN ArabuL
  Erkan Mutlu
  Ertuðrul ErKiÞi
  EsaT AydoðaN
  EzanLar DinLe
  Eþref Ziya terzi
  Fatih Budakoðlu
  Fatih KoCa
  Fatih Öztürk
  Feridun Eroðlu
  FeriduN ÖzbeK
  Ferit Yavuz
  Feyzullah KoÇ
  Fikret Erkaya
  Garip Bekir
  GruP 571
  Grup Anadolu
  Grup Bahar
  Grup Buhara
  Grup Cennet Kuþlarý
  Grup Davet
  Grup Dergah
  Grup Dolunay
  Grup Gülistan
  Grup Gönül
  Grup Hacegan
  Grup Hanedan
  Grup Haykýrýþ
  Grup HilaL
  Grup Kardelen
  Grup Kýr Çiçekleri
  Grup MaveRa
  Grup Menzil
  Grup TiLLo
  Grup Vav
  Grup Vuslat
  Grup Yeniçag
  GüçLü SoydemiR
  Güçlü Soydemir
  Gürcüce iLahiLer
  Gürkan Demir
  Gönül Kuþu
  Hakan Baran
  HaLiL AsLan
  Harun Beyaz
  Harun Kaplan
  HaSan DurSun
  Hasan Ergüçlü
  Hasan KýLýçaTaN
  Hüseyin Sandýklý
  ibrahim CusaN
  iLahi KlipLeri iZLe
  iLahi Ve iLahiler Haberleri
  iLahiLeR
  iSmaiL BeyHaN
  ismail Coþar
  ismaiL Erbay
  ismail Sert
  ismail Önül
  Kenan GüNgöR
  Kerkük ilahileri
  KuRan-i KeRim
  Küçük Abdurrahman
  Küçük Ahmet
  Küçük Emre
  Latif Öz Çocuk Korosu
  Mahmut Durgun
  MahmuT ÞevkeT BaYRaM
  Marmara Çocuk Korosu
  Mehmet Emin Ay
  Mehmet ERaRabacý
  Mehmet Gökçe
  Mehmet KarakuS
  Mehmet Kef
  Mehmet SeyitOglu
  Mehmet yetkin
  Mehmet YiðiT
  MehmeT YýLmaZ
  Mehmet Üzüm
  MehteR MarþLaRý
  MesuT ÞimþeK
  Metin Haboðlu
  Metin Kara
  MevLiDLer DuaLar
  Minik DuaLar GruBu
  Minik Kalpler Korosu
  Muahammed ÝLhaN
  Muhammed Acar
  Muhammed BiLaL ÖzkaN
  Muhammed Emin Kutlu
  Muhammed Parlak
  Muhammed Vefa
  Muhittin Yurttaþ
  Murat Belet
  Murat Günes
  Murat Kapkýner
  MustaFa BozKurT
  Mustafa BuyukaSLan
  Mustafa Caymaz
  Mustafa Cihat
  Mustafa Demirci
  MustaFa DursuN
  Mustafa GüMüS
  Mustafa Ozcan
  Mustafa Topal
  Mustafa Yilmaz
  Mustafa YýldýzDoÐan
  Mustafa ÖzcaN
  Muzaffer GüRLer
  Muzaffer YaLÇin
  MüzikSiz iLahiler
  Namaz ilahileri
  Necipoðlu ilahi Grubu
  Ney SoLoLarý
  NihaT HatipoÐLu
  Nihat Ulu
  NinniLeR
  Omer Gumustas
  Osman Erdoðan
  Osman YanarDaÐ
  Peceli Bülbül
  Peygamber Sevdalýlarý
  Peygamberin Gülleri
  RamazaN iLahileri
  Ramazan Kilicarslan
  RamazaN SaRý
  Ramazan Simsek
  Ramazan Tenbel
  Ramazan Toprak
  Recep Kapusuz
  Reha Yeprem
  Reþit MuhTaR
  RuÞaN YakaR
  Rýza Kara
  Sacit OnaN
  Saffet Yildiz
  Sami SavNi ÖzeR
  Sami YusuF
  Seçme iLahiler Mp3
  SeDat UçaN
  Selçuk Kübalý
  Selçuk Küpçük
  SeNai DemiRCi
  SeyfuLLah Çakmak
  Seyfullah Kartal
  Seyyid VeyseL EkincÝ
  Sinan Çetin
  SoNer KöSe
  Sufi Muzik
  Taha
  Talha Ramazan
  TaLip ALtýN
  TeBRik MeSajLaRý
  tubidy ilahi mp3 indir
  Uður iþýLak
  Umut MüraRe
  Yahya Soyyiðit
  Yarkýn Türk Ritm Grubu
  Yasar Sancak
  YaSin KoneVi
  Yasir Altuntop
  Yeni 2016 iLahileR
  ümit Dursun
  Yolcular
  ÝsmaiL BüLBüL
  Yunus Bulur
  Yusuf Can
  Yusuf Gurbet
  YusuF iSLam
  Yusuf MeraL
  Yusuf Yücel
  Yýlmaz Kýlýç
  Zara
  Ziya Ugur
  Zubeyir Haksever
  Ömer Birpýnar
  Ömer Karaoðlu
  Ömer Kocer
  Ömer Tolga
  Öncü Çocuk Grubu
  Özhan EreN
  Özkan KayaN
  Þeref Dursun
  ÞiiRLi iLahileR
 Fatih Soylu
 GeyLani KaRaaSLan
 GruP AnKa
 Grup ÖzLem
 HaKan ALtun
 HudeyFa
 ilahi 2015
 iLahi SözleRi
 Mehmet BiLgin
 MezzeP YuRdagüL
 Yasin Peri
  Ýletiþim
 

         sitemap

 Ramazan Bayramý ilahi bir ziyafettir

Ramazan Bayramý ilahi bir ziyafettir en guzel yeni ilahiler - bedava ilahi dinleyin - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle - ilahisi ve sozleri  

Okunma

9115
 

ilahiler
Peygamberimiz þöyle buyurmuþtur: "Sevabýný Allah'tan umarak iki bayram gecesinde  kalkýp ibadet eden kimsenin kalbi,  kalplerin öldüðü gün ölmez."

Ýslam Dünyasý'nýn iki tane dini bayramý vardýr, biliyoruz.

Ramazan ve Kurban Bayramý.

Þimdi kutlamaya hazýrlandýðýmýz Ramazan Bayramýnýn müminler arasýnda ayrý bir yeri vardýr.

Çünkü Ramazan Bayramý, her gün tutulan orucun iftar vaktindeki sevinci gibi, bir aylýk orucun toplu bir iftar sevincini ifade eder.

Hele Ramazan bu yýl ki gibi yaz mevsimine denk geldiðinde... Sýcak günlerde nefislerine oruç tutturan müminler, sabýr imtihanýný vererek manevi sorumluluktan kurtulmanýn sevincini, Ramazan Bayramýnda yaþarlar.

SEVÝNÇ VE NEÞE GÜNÜ

 Evet, bayramlar sevinç, neþe, mutluluk ve huzur günleridir.

Bu mübarek günlerde Yüce Rabbimizin bizlere bahþettiði mübarek duygular da alabildiðine coþar.

Müminler arasýnda sevgi ve saygý hisleri canlanýr.

Yardýmlaþma ve kaynaþma duygularý son sýnýrýna varýr.

Buna o kadar çok ihtiyacýmýz var ki sevgili okuyucularým.

Çünkü yardýmlaþma ve kaynaþmaya ihtiyacý olan kardeþlerimiz çok fazla.

Onlara elimizi uzatmanýn bizleri nasýl mutlu edeceðini biliyoruz.

Onlarýn mutluluðunu görmek ve yaþamanýn bizi nasýl mutlu edeceðini biliyoruz.

O zaman sakýn bir saniye bile durmayalým.

Onlara koþalým.

Kapýlarýný çalalým.

Evlerini bayram sevinci ve bayram mutluluðu ile dolduralým.

KABÝRDE BEKLEYENLER

Þunu unutmayalým ki bayram, insanlarý kaynaþtýrýp, kucaklaþtýrýp bir araya getiren en güzel vesilelerden biridir.

Bayramda þahlanan yardýmlaþma ve hediyeleþme ruhu yalnýzca hayatta olanlarla baðlý kalmaz.

Bizlerden ayrýlýp kabirlerinde bir Fatiha bekleyenlere kadar uzanýr.

Onlar kabirlerinde bizleri beklerler.

Kabirleri baþýnda Kuraný Kerim, Fatiha ve okuyacaðýmýz bütün dualar onlarý rahatlatýr, onlarý sevindirir.

Bayramlarýn bir baþka güzelliði de dargýnlýklara son vermesidir.

Hiçbir mümin dargýn olduðu kiþiyle bu dargýnlýðý sürdüremez.

Kucaklaþýp, barýþacaksýnýz.

Yoksa o bayram, sizin bayramýnýz olamaz.

RAMAZAN VE KURBAN

 Ramazan ve Kurban bayramlarý Hicretin 2. yýlýndan itibaren kutlanmaya baþlanmýþtýr.

Ramazan orucu da ilk defa o yýl farz kýlýnmýþ, bu ayý oruçla geçiren müminler sonraki ayýn (þevval) ilk üç gününü bayram olarak kutlamýþlardýr.

Bu sebeple bu bayrama Ramazan Bayramý denmiþtir.

"Bu günümüzde yapacaðýmýz ilk þey namaz kýlmaktýr" mealindeki hadise dayanarak Ramazan ve Kurban bayramlarý bayram namazlarýnýn kýlýnmasýyla baþlar.

Hz. Peygamber, "Arefe günü, kurban günü ve teþrik günleri biz Müslümanlarýn bayramýdýr. Bu günler yeme içme günleridir" buyurmuþtur.

Ramazan Bayramýný da bu manada bir gün olarak kabul etmiþ ve bu bayramý Ramazan orucunun iftar günü olarak nitelendirmiþtir.

BAYRAM GECESÝ ÝBADET

Bayram bir aylýk orucun toplu bir iftarý olduðu için, günlük iftarlarýn sünnet türünden âdabý bayramda da yerine getirilir. Orucunu tatlý bir þeyle açmayý adet edinen Peygamber Efendimiz Ramazan Bayramýna da tatlý yiyerek baþlarlardý.

Bayram sabahýnda hurma gibi bir tatlý ile bir aylýk oruçlarýný açmadan evlerinden ayrýlmazlardý.

Her vesile ile bizleri ibadete ve ahiret amellerine teþvik buyuran Peygamberimiz, yýlýn iki bayram gecesinde kalkýp ibadet etmeyi tavsiye ederlerdi.

Bu gecelerde uyanýk bulunmanýn, kalbin uyanýklýðýna vesile olduðunu bildirirlerdi.

Bunu bir hadis-i þeriflerinde þöyle buyurmuþlardý:

"Sevabýný Allah'tan umarak iki bayram gecesinde kalkýp ibadet eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüðü gün ölmez."

BAYRAMA HAZIRLANMAK

Bayramlara sünnet çerçevesinde hazýrlanmak da ibadettir.

Bunun için sünnette yer aldýðý gibi bayrama önceden hazýrlanmak, temiz ve güzel elbiseleri giymek, gusletmek, misvak kullanmak veya diþleri fýrçalamak, güzel kokular sürünmek, güler yüzlü olmak, namazdan önce Ramazan Bayramýnda hurma gibi tatlý bir þey yemek bugünlerimize ayrý bir mana kazandýrýr.

PEYGAMBERLER VE MUCÝZELERÝ

Lut Aleyhisselam

Üzerine yattýðý taþlar döþek gibi yumuþak oldu

Kur'ân-ý kerîm'de ismi bildirilen peygamberlerden. Ýbrahim aleyhisselamýn kardeþinin oðludur. Ýbrahim aleyhisselam ve ona inananlarla birlikte Nemrûd'un memleketinden hicret edip Þam'a geldikten sonra, Lut Gölü yanýndaki Sedum þehri halkýna peygamber gönderildi. Ýnsanlara Ýbrahim aleyhisselamýn dinini teblið etti. Ýbrahim aleyhisselamla birlikte Bâbilíden hicret edip, Þam diyarýna geldikleri zaman Cebrâil aleyhisselam gelerek Lut Gölü civarýndaki Sedum bölgesi ahalisine peygamber olarak gönderildiðini bildirdi. Ýbrahim aleyhisselamdan ayrýlarak Sedum bölgesine gitti.

Mucizeleri;

1. Bulutsuz yaðmur yaðdýrmýþtýr. Kavmini doðru yola davet ettiði vakit, mucize olarak bulutsuz yaðmur yaðdýrmasýný istediler. Duâsý kabul olunup, elleriyle göðe iþaret etmesi vahyedildi. Göðe iþaret edince yaðmur yaðmaya baþladý.

2. Duâsý bereketiyle otsuz bir daðda ot bitmiþtir. Kavmi Lut aleyhisselamýn koyunlarýný otsuz bir daða toplayýp baþka yere salmadýlar. Hayvanlar açlýktan telef olmaya baþlamýþtý. Hazret-i Lut kuruyan daðda ot bitmesi için dua etti ve yemyeþil otlar bitti. Azgýn kavmin koyunlarý o daðdan otlasa hemen ölürdü. Bu mucizesi ile kýrk kiþi iman etmiþtir.

3. Taþlar, çakýllar ve kum taneleri, Lut aleyhisselam ile konuþmuþlardýr. Kavminin isyaný üzerine taþ parçalarý dile gelip, ìKavminin imân etmeyeceði sizce muhakkak ise cenâb-ý Hakkía dua et, onlarý yakmak için bizi ateþ eylesinî dediler.

4. Kavmi, ona eziyet vermek için üzerine ufak taþlar atardý. Allahü teâlânýn korumasý ile hiçbiri ona dokunmazdý.

FÝTRENÝZÝ  UNUTMAYIN

ASIL itibariyle fýtýr sadakasý olarak bildiðimiz fitre de bayram günü verilir. Ramazan ayý içinde verilmemiþse fitrenin de o gün verilmesi gerekir. Bayramlarýn en güzel þekli tanýsýn tanýmasýn müminlerin tokalaþarak, kucaklaþarak birbirleriyle bayramlaþmasý, bayramlarýný kutlamasý ve tebrikleþmesidir. Saadet Asrýnda Sahabiler birbirleriyle "Bârekâllâhü lenâ ve leküm" diyerek bayramlaþýlardý, yani "Allah bizden de, sizden de kabul etsin" dedikleri rivayet edilir. Bu tebrikleþme bizim dilimizde "Bayramýnýz mübarek olsun, bayramýnýzý kutlu olsun, hayýrlý bayramlar" gibi sözlerle ifade edilir.

Hýdýr Abdal Sultan Türbesi

Türbe Erzincan'ýn Kemaliye ilçesi Ocak Köyü'ndedir. XIII. yy. da Hz. Muhammed soyundan gelen seyyitlere tanýnan Yeþil sarýk sarmaî hakkýna sahip Hýdýr Abdal Sultaníýn zaviyesi etrafýnda, söylenceye göre; 12 hane ile kurulmuþtur. Çeþitli devirlerdeki Osmanlý kayýtlarýndan ve padiþah fermanlarýndan elde edilen bilgiye göre Hýdýr Abdal Sultaníýn ceddi Hz. Hüseyiníin oðlu Zeynel Abidinídir. Ocok Köyü Osmanlý devrinde gelip geçene yemek veren bir vakýf niteliðindeydi. Hýdýr Abdal Sultan, Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli derviþlerinden olup, tarikat törelerine göre ìDüþ künler ocaðýî mürþidi, Üsküdarída türbesi olan, babasý hekim Karaca Ahmet Sultanídan el aldýðý için o devre göre ruh doktoru idi. Týp doktorlarýnýn iyi edemediði sinir ve ruh hastalýklarýný kendi telkin yöntemi ile iyileþtirmesi ile ün kazanmýþtýr. Bu ün, daha da ulvileþerek Hakkía yürümesinden bu güne kadar süre gelmiþtir. Her yýl Aðustosun ilk pazarýnda Kültür etkinlikleri yapýlmaktadýr.
 

 

  Yorumlar

 
Sedat Uçan - 2015 - Gül Efendim Mp3


DinLe - Adem Karabey - Allah'ým


2014~2015 Abdurrahman ÖnüL - ÜmmetLerin


MehMet KaRakuÞ - Kim GeLir


AlPer - Sular Gibi DinLe


Sami Yusuf - Jaaneh Jaanaan


Dursun Ali Erzincanlý - Hoþgeldin


Cemal Kuru - Demedi Deme mp3


CeLaLeddin Ada - ZiKir HaLinde


iLLeDe ZikRuLLah


Yeni 2015 - Adem Sevgi - GeLiyorum DinLe


Esat Aydoðan – Güller Hürmetine


Muzaffer Gürler - 2015 - Xelasi Beteye


2015 Mp3 - Cengiz Çelikel - Neler Ettin


GruP VaV - EhLen Ve SehLen MerhaBa


DinLe - Çocuk Korosu - Deðerini Bilmek Lazým


HaSan KýLýçaTan - SuLtanýM BeniM


TaLip ALtýn - NeRedeSin


AbduLLah NayýR - SeLam SöyLe 2013


Ümit DurSun - EzeLden YanýYor


Hasret iLahileri DinLe


2013 teravih namazi ne zamn baþlar


DuRsun ALi ErzinCanLý - Ey Can


TaLip ALtýn - Bu GidiÞ NereYe


Mp3 SonaLbüm - Sami YuSuf - CricLe DinLe


SoneR KöSe - MumLaR GiBi


Zain Bhikha - Wellcome O Ramadhan


DinLe - Çocuk Korosu - Güzel Adýn


Ali Kýnýk - Nerdesin Reis


TaLip ALtýn - TevhiDi öÐren


MehmeT BiLgin - BirLik OLaLým


AbduRRahman ÖnüL - HasRetin iLe 2013


Ender Tekin - YaR


Kadir Suresi ( Arapça )


ALi KýnýK - Bu ÞaRKý


Hasan Ergüçlü - Veysel Karani Dinle


Medine iLahi grubu - ANNEM FATIMA 2013


SedaT Uçan - GidiyoRum ResuL'e


MusTafa YýLmaz - AyrýLýk AteÞi


2014 Albüm DinLe - Süleyman Erkiþi..Yiðit Anadoluda Harman Olur


Sami Yusuf Hakkýnda bilgiler


HareketLi iLahiLer DinLe - Efendim


YoLcuLaR - SultanýM iLLaLLah


BERAAT KANDÝLÝ TARÝHÝ KANDÝL KUTLAMA TEBRÝK


GRup HiLaL - KoRu Bizi ALLahým


AhmeT TuRan - DeR ALLah ALLah


DinLe - Çocuk Korosu - Neredesin Öðretmenim


Sedat Uçan - 2015 - Hz. Hamza Mp3


2014 Albüm DinLe - Süleyman Erkiþi...Sana Layýk Olamadýk


ÖmeR KoçeR - HasRetinDen DumaN OLduðuM


AnKa iLahi GruBu - KeRbeLa


2015 Mp3 - CenGiz ÇeLikeL - Affet Ya RabbiM


AhmeT TuRan - AþK MeYDanýnDa


Abdullah Akbulak 2015 Mp3 - Dünya Treni


BeRaat KandiLi Tebrik Mesajý


AnKa iLahi GruBu - MeDiNe


Muhammed iLhan - DeRmanýmSýn


HaSan DurSun..2014..FuLL aLbüm DinLe


Dinle - Bu YoL Nereye Gider Baba Ýlahisi


MuhammeD AcaR - HaSRet SaNa


MuStaFa CiHat - Hz. ZeyDin GözLeRi


2015 Yeni - OsmaN TutuK - ÇiÐdem ÇiçeK


2015 - Mp3 iLahi DinLe


Mp3 2015 Ammar AcarLýoðLu - KýyamýN Türküsü


Cemal Kuru - Can Ahmedim mp3


HaSan DurSun - Mp3 - aÐLayý aÐLayý DinLe


2013 fitre miktari


MuStaFa YýLmaz - KeRbeLa


CenGiz ÇeLikeL 2015 NeLer EttiN


Mehmet Gökçe - Zehra - Mp3 DinLe


2015 Yeni - OsmaN TutuK - eL MedeT


KutLu DoÐum HaftaSý - KartLarý


2015 Mp3 - Cengiz Çelikel - Seni Tanýdým


AhmeT TuRan - RabbiM BiZi


2014 - AbduRRahman ÖnüL - GüL KokuLu mp3


SEN GeL Diye - Mehmet GökÇe


Muzaffer Gürler - 2015 - Seyreyle Güzel


Cumanýz Mübarek OLsun


Muhammed iLhan - VeyseL Karani


Çok Güzel iLahiler


MuzaffeR YaLçýn - ALLah ALLah


2014~2015 Abdurrahman ÖnüL - DertLi DoLap


ZiYa UðuR - GeLemedik


celaleddin ada surgun


BeRaat KandiLiniz Mubarek Olsun


CenGiz ÇeLikeL - RazýySan


EþRef ZiYa TeRzi - Adý YoK SevdanýN


Dinle - Þu Benim Divane GönLüm


Muhammed iLhan - AbdulKadir GeyLani


KutLu DoÐum HaftaSý


hasan dursun Hicret yolu


Öncü Çocuk Grubu Allah Goruyor Seni


Grup Sema sehid-i Kerbela


Dursun Ali Erzincanlý Tevbe


CeLaLeddin ADa - BüLbüL


CenGiz ÇeLikeL 2015 LebbeYk DeYip DöneSin


AhMet BaÞak - GeL EfenDim


MuRat Yaman Bize SabýR Ver


SaCit OnaN - FiListin


AhMet KaRaca - BiR ALLah


ADiL ÝsLamoðLu - MiSafiR (Muhteþem iLahi)


ALi KýnýK - aVaRe


FeyzuLLah KoC - UhuD DaÐý


Sedat Uçan - 2015 - Ýnþallah Geleceðim Mp3


ÖmeR KoçeR - SemaDa MeLekLer


EndeR Tekin - Yine Ben


Feyzullah Koç - Caným Anam DinLe


2014 Albüm DinLe - Süleyman Erkiþi...Mevla Görelim Neyler


MusTafa YýLmaz - HuRma KütüÐü


Mp3 - FeriDun EroÐLu - NediR Bu iSyan DinLe


CenGiz ÇeLikeL - SevDim SeNi


Abdullah Akbulak 2015 Mp3 - Bir Dileðim Var


MuStafa DuRSun - Allah DiyeLim


MuStafa CiHaT - EmRi OLur


Mp3 - DiyauDDin - Nerelerdesin Efendim


MuzaFFer YaLçýn - AçýLsýnda YýLLar


hicretin 11.senesinde ilahisi


Abdullah Akbulak - HaSReT AteÞi


MustaFa YýLmaz - TeLeaL Bedru ALeyna


AbduLLah AkbuLak - O Benim Caným


Sedat Uçan – Gel Allah De ilahisi


Esat Aydoðan – Güller Hürmetine


tubidy ilahi indir


GüzeL Bir iLahi iLe SizLerLeyim Yeniden :)


Garip Bekir – Görelim


Acý Bana Sevgili - Fethullah Badem


Ölüm Senden Daha Çetin - Fethullah Badem


Sedat Uçan – Gel Allah De


Mustafa Ceceli - Severim Ben Seni


Mustafa Ceceli - Sultaným


Mustafa Ceceli - Emri Olur


bedava dinle


bedava dinle indir


kres icin guzel ilahiler


ilahi indir bedava


ilahiler indir bedava


Dua Sami Yusuf


Murat Belet Senle Mekke Medine


Kevser Ilahi Grubu Arapca Elhamdulillah


Sedat Uçan - Allahu Allah


Taleal bedru aleyna Agah


Göz Yaþlarýnýzý Tutamayacaksýnýz - Suriye iLahisi DinLe


Abdullah Nayýr - Hani Nerde Onlar iLahisi DinLe


Allah Demeyen Dil Kalmasýn Amin


CumaNýz MübareK Olsun


Mp3 iLahi - Can Sultaným Dinle


Mp3 iLahi - Sana Geldim Ya Muhammed


SüPer Mp3 - Murat Belet - Dil Tutulur


SüPer Mp3 - Murat Belet - El Emin


Mp3 - MuStaFa YýLdýzdoÐan - Bizim MemLeket


Mp3 - MuStaFa YýLdýzdoÐan - ÖLmem ÖLmem


Mp3 - MuStaFa YýLdýzdoÐan - SaÇLarýn


Mp3 - MuStaFa YýLdýzdoÐan - Türkiyem Caným Benim


Mp3 - MuStaFa YýLdýzdoÐan - BaþýmLa GönLüm


Cemal Akçil - Ýçim Yanýyor Dinle


Hasan Ergüçlü - Veysel Karani Dinle


RAVZAsýnýn Önünde Büküldü Belim DinLe


Feyzullah Koç - Caným Anam DinLe


Ayaz - Adil Ýslamoðlu Dinle


Talha Ramazan - Gel Nebi


Abdurrahman Önül - Ya Muhammed Neyledi


Güzel - Meyvelerle Öðreniyorum


Yasin Peri - Gidemedim


Yasin Peri - Affeyle Allahým Dinle


Düþtüm Kabe YoLLarýna Dinle


Muhammed Ýlhan Ýlahileri Dinle


En Özel Ýlahiler


Mehmet Üzüm ilahileri


Çocuk Ýlahileri - Veyselcik Süper


DinLe - Ben Bir Zata Aþýk Oldum


Menzil Seydam iLahisi


Hasret iLahileri DinLe


Seydam ilahileri


Eþref Ziya Terzi - Ben Kalksam ve Dirilsem


KerVan iLahisi DinLe


Zaman Ezgisini Sever Misin..!


MükemmeL - Kýr Çiçekleri Ezgisi Dinle


Rüzgar Çok Güzel Ezgisi Dinle


Bir Yerde ÝnsanLar Ölür Ezgi DinLe


Son Kuþlar Dinle (SüPer)


Yigit Ezgisi Dinle


Güçlü Soydemir - Bir Çift Turna


Çok Güzel iLahiler


Abdurrahman Önül - Arafat Daðý


Müziksiz - Mustafa Hilmi Bilican iLahileri


Abdurrahman Önül Dinle


Taha Ezgileri Dinle


En Çok Dinlenenler


terazimiz doðru tartar indir


yusuf gurbet nasip eyle


sami yusuf rekor kiran ilahisi


Ahmet Baþak - Ömür Yolu DinLe


iLahi DinLe - O Dar Günde Seni Nerde Bulalým


AlPer - Sular Gibi DinLe


Dinle - Abdurrahman Önül Gül Ahmedim Ýlahisi


Dinle - Bu YoL Nereye Gider Baba Ýlahisi


Dinle - Rabbim Allah Diyeceðim Ýlahisi


Dinle - Caným Yavrum


Dinle - GüLmeyenLer Bahçesi


Dinle - Þu Benim Divane GönLüm


iLahi - Nerede BekLesek Seni


iLahi - Medineden AyrýLýk


iLahi - Göresim GeLdi


iLahi - Al Eline Kalemi Yaz Allahýn Adýný


iLahi - Aç Ellerini Gönülden


Zikirli Ýlahi Dinle - Medine'ye


HareketLi iLahiLer DinLe - Ya Nebi


HareketLi iLahiLer DinLe - Efendim


HareketLi iLahiLer - GüL MisaLi


Cuma Mesajý


DinLe - Adem Karabey - Alemlere Rahmet


DinLe - Adem Karabey - Allah'ým


DinLe - Adem Karabey - Kalbi Aþk


DinLe - Adem Karabey - Anne


Aðlamaya Hazirmisin?


En Çok Dinlenen Ýlahiler


DinLe - Grup Reyyan - Ýmam Hüseyin


Kadir Gecesi Duasý


Kadir Suresi ( Arapça )


Dedim Ki Ya Resulallah ( Bu Gece Duasý )


Kadir Gecenizi Tebrik Ederiz


DinLe - Çocuk Korosu - Can Ahmet


DinLe - Çocuk Korosu - Gül Efendim


DinLe - Çocuk Korosu - Deðerini Bilmek Lazým


DinLe - Çocuk Korosu - Güzel Adýn


DinLe - Çocuk Korosu - Neredesin Öðretmenim


DinLe - Çocuk Korosu - Rüyamda Sizi Gördüm


Fitre Nedir?


Zekat Ve Fitre KimLere VeriLir ?


2015 Fitre Zekat Miktarý Nedir ?


Metin Haboðlu - Sen Gittin Ya Dinle


Metin Haboðlu - Efendim Dinle


Metin Haboðlu - Can Efendim Dinle


Abdurrahman Önül - Yetim Kalbim 2015


Abdurrahman Önül - Tut Elimi Annem 2015


Abdurrahman Önül - Seninle Bir Ömür Boyu


Abdurrahman Önül - Kabir Bizi Bekliyor 2015


Abdurrahman Önül - Hazreti Ömer 2015


Abdurrahman Önül - Dosta Doðru 2015


Abdurrahman Önül - Bir Dilek Diledim Mevla'dan 2015


Tubidy İlahi MP3 İndir`menin Keyfine Varın BEDAVA İLAHİLER Sitesinden Eski Yeni İlahi Mp3 İlahiler İlahisini Dinle - Bedava İlahiler İndir...

Copyright © 2012 © 2020 Tüm Hakları Saklıdır ilahiler.us

Desing By NiLdeniZ