..wWw.iLahiler.us... Trkiye'nin En gnceL ve HizLi iLahiler dinleme sitesine hogeLdiniZ.. Sitemiz 7/24 onLine MmininLerin iLahi dinLe`me ihtiyacn gidermek amacyla yayna girmitir

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet`e giriþ
   ilahi istek
  Abdulhadi Öztürk
  Abdulhamit Tutkun
  AbduLLah Akbulak
  Abdullah KodaMaN
  Abdullah Nayýr
  AbdullaH SevinÇ
  AbdullaH SevinÇkaN
  Abdullah Takdim
  Abdulmetin Kaya
  Abdurrahman ÖnüL
  AbduSSamed SeLaM
  Abdülbaki Kömür
  AddurrahmaN TopraK
  ADem KaraBey
  AdeM KaraCa
  Adem Pala
  Adem Sevgi
  Adem Tuzcu
  AdiL AvaZ
  AdiL iSLamoÐLu
  AgaH
  Ahmed Muhammed
  AhMet BaþaK
  AhmeT FeyZi
  Ahmet Karaca
  Ahmet Ozhan
  Ahmet Turan
  AhmeT ÞafaK
  Akif Tuncer
  ALi ErcaN
  Ali inaN
  ALi KýnýK
  Ali Oktay
  Almanca iLahileR
  ALper
  AmiR Ateþ
  Arapça Ýlahiler
  Arnavutça ilahiler
  Ayhan Özel
  AykuT KuþKaYa
  AþK-ý ÝLahi
  AþýK ÝmaM
  Bayram Buyukoruc
  Bekir ÇiçeK
  Beyaz Güvercinler
  Beytullah Kuzu
  Bilal Kavçakar
  Boþnakça ilahiler
  Burhan ÇaçaN
  Cahit Nazli
  CeLaLeddin ADa
  Cemal AkçiL
  CemaL KuRu
  Cengiz Çelikel
  Çocuk iLahileri 2013
  Çocuk iLahileri 2016
  CübbeLi Ahmet Hoca
  DamaR iLahiler
  Damla ilahi Grubu
  Dini BiLgiLer
  Dini Fon Müzikleri
  Dini Sohbetler
  Dini Tebrik Mesajlari
  Dursun ALi ErzincanLý
  Ebubekir Çayir
  Ebubekir Duyus
  Ekrem Kaya
  Emrah Güneþ
  EmrullaH CoþkuN
  En Çok Dinlenen iLahiler
  Ender Doðan
  Ender Tekin
  Engin Güneþ
  Engin Titiz
  Enver Cin
  Erdal Arslan
  ErdoðaN ArabuL
  Erkan Mutlu
  Ertuðrul ErKiÞi
  EsaT AydoðaN
  EzanLar DinLe
  Eþref Ziya terzi
  Fatih Budakoðlu
  Fatih KoCa
  Fatih Öztürk
  Feridun Eroðlu
  FeriduN ÖzbeK
  Ferit Yavuz
  Feyzullah KoÇ
  Fikret Erkaya
  Garip Bekir
  GruP 571
  Grup Anadolu
  Grup Bahar
  Grup Buhara
  Grup Cennet Kuþlarý
  Grup Davet
  Grup Dergah
  Grup Dolunay
  Grup Gülistan
  Grup Gönül
  Grup Hacegan
  Grup Hanedan
  Grup Haykýrýþ
  Grup HilaL
  Grup Kardelen
  Grup Kýr Çiçekleri
  Grup MaveRa
  Grup Menzil
  Grup TiLLo
  Grup Vav
  Grup Vuslat
  Grup Yeniçag
  GüçLü SoydemiR
  Güçlü Soydemir
  Gürcüce iLahiLer
  Gürkan Demir
  Gönül Kuþu
  Hakan Baran
  HaLiL AsLan
  Harun Beyaz
  Harun Kaplan
  HaSan DurSun
  Hasan Ergüçlü
  Hasan KýLýçaTaN
  Hüseyin Sandýklý
  ibrahim CusaN
  iLahi KlipLeri iZLe
  iLahi Ve iLahiler Haberleri
  iLahiLeR
  iSmaiL BeyHaN
  ismail Coþar
  ismaiL Erbay
  ismail Sert
  ismail Önül
  Kenan GüNgöR
  Kerkük ilahileri
  KuRan-i KeRim
  Küçük Abdurrahman
  Küçük Ahmet
  Küçük Emre
  Latif Öz Çocuk Korosu
  Mahmut Durgun
  MahmuT ÞevkeT BaYRaM
  Marmara Çocuk Korosu
  Mehmet Emin Ay
  Mehmet ERaRabacý
  Mehmet Gökçe
  Mehmet KarakuS
  Mehmet Kef
  Mehmet SeyitOglu
  Mehmet yetkin
  Mehmet YiðiT
  MehmeT YýLmaZ
  Mehmet Üzüm
  MehteR MarþLaRý
  MesuT ÞimþeK
  Metin Haboðlu
  Metin Kara
  MevLiDLer DuaLar
  Minik DuaLar GruBu
  Minik Kalpler Korosu
  Muahammed ÝLhaN
  Muhammed Acar
  Muhammed BiLaL ÖzkaN
  Muhammed Emin Kutlu
  Muhammed Parlak
  Muhammed Vefa
  Muhittin Yurttaþ
  Murat Belet
  Murat Günes
  Murat Kapkýner
  MustaFa BozKurT
  Mustafa BuyukaSLan
  Mustafa Caymaz
  Mustafa Cihat
  Mustafa Demirci
  MustaFa DursuN
  Mustafa GüMüS
  Mustafa Ozcan
  Mustafa Topal
  Mustafa Yilmaz
  Mustafa YýldýzDoÐan
  Mustafa ÖzcaN
  Muzaffer GüRLer
  Muzaffer YaLÇin
  MüzikSiz iLahiler
  Namaz ilahileri
  Necipoðlu ilahi Grubu
  Ney SoLoLarý
  NihaT HatipoÐLu
  Nihat Ulu
  NinniLeR
  Omer Gumustas
  Osman Erdoðan
  Osman YanarDaÐ
  Peceli Bülbül
  Peygamber Sevdalýlarý
  Peygamberin Gülleri
  RamazaN iLahileri
  Ramazan Kilicarslan
  RamazaN SaRý
  Ramazan Simsek
  Ramazan Tenbel
  Ramazan Toprak
  Recep Kapusuz
  Reha Yeprem
  Reþit MuhTaR
  RuÞaN YakaR
  Rýza Kara
  Sacit OnaN
  Saffet Yildiz
  Sami SavNi ÖzeR
  Sami YusuF
  Seçme iLahiler Mp3
  SeDat UçaN
  Selçuk Kübalý
  Selçuk Küpçük
  SeNai DemiRCi
  SeyfuLLah Çakmak
  Seyfullah Kartal
  Seyyid VeyseL EkincÝ
  Sinan Çetin
  SoNer KöSe
  Sufi Muzik
  Taha
  Talha Ramazan
  TaLip ALtýN
  TeBRik MeSajLaRý
  tubidy ilahi mp3 indir
  Uður iþýLak
  Umut MüraRe
  Yahya Soyyiðit
  Yarkýn Türk Ritm Grubu
  Yasar Sancak
  YaSin KoneVi
  Yasir Altuntop
  Yeni 2016 iLahileR
  ümit Dursun
  Yolcular
  ÝsmaiL BüLBüL
  Yunus Bulur
  Yusuf Can
  Yusuf Gurbet
  YusuF iSLam
  Yusuf MeraL
  Yusuf Yücel
  Yýlmaz Kýlýç
  Zara
  Ziya Ugur
  Zubeyir Haksever
  Ömer Birpýnar
  Ömer Karaoðlu
  Ömer Kocer
  Ömer Tolga
  Öncü Çocuk Grubu
  Özhan EreN
  Özkan KayaN
  Þeref Dursun
  ÞiiRLi iLahileR
 Fatih Soylu
 GeyLani KaRaaSLan
 GruP AnKa
 Grup ÖzLem
 HaKan ALtun
 HudeyFa
 ilahi 2015
 iLahi SözleRi
 Mehmet BiLgin
 MezzeP YuRdagüL
 Yasin Peri
  Ýletiþim
 

         sitemap

 Ramazan Bayramý ilahi bir ziyafettir

Ramazan Bayramý ilahi bir ziyafettir en guzel yeni ilahiler - bedava ilahi dinleyin - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle - ilahisi ve sozleri  

... ...

Okunma

10603
 

ilahiler
Peygamberimiz þöyle buyurmuþtur: "Sevabýný Allah'tan umarak iki bayram gecesinde  kalkýp ibadet eden kimsenin kalbi,  kalplerin öldüðü gün ölmez."

Ýslam Dünyasý'nýn iki tane dini bayramý vardýr, biliyoruz.

Ramazan ve Kurban Bayramý.

Þimdi kutlamaya hazýrlandýðýmýz Ramazan Bayramýnýn müminler arasýnda ayrý bir yeri vardýr.

Çünkü Ramazan Bayramý, her gün tutulan orucun iftar vaktindeki sevinci gibi, bir aylýk orucun toplu bir iftar sevincini ifade eder.

Hele Ramazan bu yýl ki gibi yaz mevsimine denk geldiðinde... Sýcak günlerde nefislerine oruç tutturan müminler, sabýr imtihanýný vererek manevi sorumluluktan kurtulmanýn sevincini, Ramazan Bayramýnda yaþarlar.

SEVÝNÇ VE NEÞE GÜNÜ

 Evet, bayramlar sevinç, neþe, mutluluk ve huzur günleridir.

Bu mübarek günlerde Yüce Rabbimizin bizlere bahþettiði mübarek duygular da alabildiðine coþar.

Müminler arasýnda sevgi ve saygý hisleri canlanýr.

Yardýmlaþma ve kaynaþma duygularý son sýnýrýna varýr.

Buna o kadar çok ihtiyacýmýz var ki sevgili okuyucularým.

Çünkü yardýmlaþma ve kaynaþmaya ihtiyacý olan kardeþlerimiz çok fazla.

Onlara elimizi uzatmanýn bizleri nasýl mutlu edeceðini biliyoruz.

Onlarýn mutluluðunu görmek ve yaþamanýn bizi nasýl mutlu edeceðini biliyoruz.

O zaman sakýn bir saniye bile durmayalým.

Onlara koþalým.

Kapýlarýný çalalým.

Evlerini bayram sevinci ve bayram mutluluðu ile dolduralým.

KABÝRDE BEKLEYENLER

Þunu unutmayalým ki bayram, insanlarý kaynaþtýrýp, kucaklaþtýrýp bir araya getiren en güzel vesilelerden biridir.

Bayramda þahlanan yardýmlaþma ve hediyeleþme ruhu yalnýzca hayatta olanlarla baðlý kalmaz.

Bizlerden ayrýlýp kabirlerinde bir Fatiha bekleyenlere kadar uzanýr.

Onlar kabirlerinde bizleri beklerler.

Kabirleri baþýnda Kuraný Kerim, Fatiha ve okuyacaðýmýz bütün dualar onlarý rahatlatýr, onlarý sevindirir.

Bayramlarýn bir baþka güzelliði de dargýnlýklara son vermesidir.

Hiçbir mümin dargýn olduðu kiþiyle bu dargýnlýðý sürdüremez.

Kucaklaþýp, barýþacaksýnýz.

Yoksa o bayram, sizin bayramýnýz olamaz.

RAMAZAN VE KURBAN

 Ramazan ve Kurban bayramlarý Hicretin 2. yýlýndan itibaren kutlanmaya baþlanmýþtýr.

Ramazan orucu da ilk defa o yýl farz kýlýnmýþ, bu ayý oruçla geçiren müminler sonraki ayýn (þevval) ilk üç gününü bayram olarak kutlamýþlardýr.

Bu sebeple bu bayrama Ramazan Bayramý denmiþtir.

"Bu günümüzde yapacaðýmýz ilk þey namaz kýlmaktýr" mealindeki hadise dayanarak Ramazan ve Kurban bayramlarý bayram namazlarýnýn kýlýnmasýyla baþlar.

Hz. Peygamber, "Arefe günü, kurban günü ve teþrik günleri biz Müslümanlarýn bayramýdýr. Bu günler yeme içme günleridir" buyurmuþtur.

Ramazan Bayramýný da bu manada bir gün olarak kabul etmiþ ve bu bayramý Ramazan orucunun iftar günü olarak nitelendirmiþtir.

BAYRAM GECESÝ ÝBADET

Bayram bir aylýk orucun toplu bir iftarý olduðu için, günlük iftarlarýn sünnet türünden âdabý bayramda da yerine getirilir. Orucunu tatlý bir þeyle açmayý adet edinen Peygamber Efendimiz Ramazan Bayramýna da tatlý yiyerek baþlarlardý.

Bayram sabahýnda hurma gibi bir tatlý ile bir aylýk oruçlarýný açmadan evlerinden ayrýlmazlardý.

Her vesile ile bizleri ibadete ve ahiret amellerine teþvik buyuran Peygamberimiz, yýlýn iki bayram gecesinde kalkýp ibadet etmeyi tavsiye ederlerdi.

Bu gecelerde uyanýk bulunmanýn, kalbin uyanýklýðýna vesile olduðunu bildirirlerdi.

Bunu bir hadis-i þeriflerinde þöyle buyurmuþlardý:

"Sevabýný Allah'tan umarak iki bayram gecesinde kalkýp ibadet eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüðü gün ölmez."

BAYRAMA HAZIRLANMAK

Bayramlara sünnet çerçevesinde hazýrlanmak da ibadettir.

Bunun için sünnette yer aldýðý gibi bayrama önceden hazýrlanmak, temiz ve güzel elbiseleri giymek, gusletmek, misvak kullanmak veya diþleri fýrçalamak, güzel kokular sürünmek, güler yüzlü olmak, namazdan önce Ramazan Bayramýnda hurma gibi tatlý bir þey yemek bugünlerimize ayrý bir mana kazandýrýr.

PEYGAMBERLER VE MUCÝZELERÝ

Lut Aleyhisselam

Üzerine yattýðý taþlar döþek gibi yumuþak oldu

Kur'ân-ý kerîm'de ismi bildirilen peygamberlerden. Ýbrahim aleyhisselamýn kardeþinin oðludur. Ýbrahim aleyhisselam ve ona inananlarla birlikte Nemrûd'un memleketinden hicret edip Þam'a geldikten sonra, Lut Gölü yanýndaki Sedum þehri halkýna peygamber gönderildi. Ýnsanlara Ýbrahim aleyhisselamýn dinini teblið etti. Ýbrahim aleyhisselamla birlikte Bâbilíden hicret edip, Þam diyarýna geldikleri zaman Cebrâil aleyhisselam gelerek Lut Gölü civarýndaki Sedum bölgesi ahalisine peygamber olarak gönderildiðini bildirdi. Ýbrahim aleyhisselamdan ayrýlarak Sedum bölgesine gitti.

Mucizeleri;

1. Bulutsuz yaðmur yaðdýrmýþtýr. Kavmini doðru yola davet ettiði vakit, mucize olarak bulutsuz yaðmur yaðdýrmasýný istediler. Duâsý kabul olunup, elleriyle göðe iþaret etmesi vahyedildi. Göðe iþaret edince yaðmur yaðmaya baþladý.

2. Duâsý bereketiyle otsuz bir daðda ot bitmiþtir. Kavmi Lut aleyhisselamýn koyunlarýný otsuz bir daða toplayýp baþka yere salmadýlar. Hayvanlar açlýktan telef olmaya baþlamýþtý. Hazret-i Lut kuruyan daðda ot bitmesi için dua etti ve yemyeþil otlar bitti. Azgýn kavmin koyunlarý o daðdan otlasa hemen ölürdü. Bu mucizesi ile kýrk kiþi iman etmiþtir.

3. Taþlar, çakýllar ve kum taneleri, Lut aleyhisselam ile konuþmuþlardýr. Kavminin isyaný üzerine taþ parçalarý dile gelip, ìKavminin imân etmeyeceði sizce muhakkak ise cenâb-ý Hakkía dua et, onlarý yakmak için bizi ateþ eylesinî dediler.

4. Kavmi, ona eziyet vermek için üzerine ufak taþlar atardý. Allahü teâlânýn korumasý ile hiçbiri ona dokunmazdý.

FÝTRENÝZÝ  UNUTMAYIN

ASIL itibariyle fýtýr sadakasý olarak bildiðimiz fitre de bayram günü verilir. Ramazan ayý içinde verilmemiþse fitrenin de o gün verilmesi gerekir. Bayramlarýn en güzel þekli tanýsýn tanýmasýn müminlerin tokalaþarak, kucaklaþarak birbirleriyle bayramlaþmasý, bayramlarýný kutlamasý ve tebrikleþmesidir. Saadet Asrýnda Sahabiler birbirleriyle "Bârekâllâhü lenâ ve leküm" diyerek bayramlaþýlardý, yani "Allah bizden de, sizden de kabul etsin" dedikleri rivayet edilir. Bu tebrikleþme bizim dilimizde "Bayramýnýz mübarek olsun, bayramýnýzý kutlu olsun, hayýrlý bayramlar" gibi sözlerle ifade edilir.

Hýdýr Abdal Sultan Türbesi

Türbe Erzincan'ýn Kemaliye ilçesi Ocak Köyü'ndedir. XIII. yy. da Hz. Muhammed soyundan gelen seyyitlere tanýnan Yeþil sarýk sarmaî hakkýna sahip Hýdýr Abdal Sultaníýn zaviyesi etrafýnda, söylenceye göre; 12 hane ile kurulmuþtur. Çeþitli devirlerdeki Osmanlý kayýtlarýndan ve padiþah fermanlarýndan elde edilen bilgiye göre Hýdýr Abdal Sultaníýn ceddi Hz. Hüseyiníin oðlu Zeynel Abidinídir. Ocok Köyü Osmanlý devrinde gelip geçene yemek veren bir vakýf niteliðindeydi. Hýdýr Abdal Sultan, Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli derviþlerinden olup, tarikat törelerine göre ìDüþ künler ocaðýî mürþidi, Üsküdarída türbesi olan, babasý hekim Karaca Ahmet Sultanídan el aldýðý için o devre göre ruh doktoru idi. Týp doktorlarýnýn iyi edemediði sinir ve ruh hastalýklarýný kendi telkin yöntemi ile iyileþtirmesi ile ün kazanmýþtýr. Bu ün, daha da ulvileþerek Hakkía yürümesinden bu güne kadar süre gelmiþtir. Her yýl Aðustosun ilk pazarýnda Kültür etkinlikleri yapýlmaktadýr.
 

  ...

  Yorumlar

 
YuSuf MeraL - ÇöL YaðmurLarý


UmuT MüreRe - YaraLý GüLüm


Muhammed iLhan - Cennette


DurSun ÇoLak - MenziLin GüLü


YaSin KoneVi - ALLah ALLah DÝyeLim


Ölüm Senden Daha Çetin - Fethullah Badem


AbduRRahmaN ÖnüL - eY BeniM SuLTanýM


Mustafa Cihat - Derler Oðlu Giller


YeNi aLBum - YaSin KoneVi - Havar GeyLani


Cemal Kuru - Dusun


Fitre Nedir?


DuRsun ALi ErzinCanLý - Kab Bin MaLik


DinLe - Adem Karabey - Anne


FeRiDun ERoðLu - BenDe GireyiM


GRup HiLaL - KoRu Bizi ALLahým


Sami Yusuf - You


Mustafa Büyükaslan - Aðlama SoFi


GeyLani KaraaSLan - Fatýmatüz Zehra


Mp3 - DiyauDDin - uSLanmaz Mýsýn


CemaL KuRu - AmaN ÇeþMe


PeCeLi BüLbüL - FerYad-ý Aþk


YeNi aLBum - YaSin KoneVi - Varýný YaÐma EdeN


Abdulkadir Sehitoglu - Sala


YuSuf KaRaburc - GeL Ey YaR


Muhammed iLhan - DeVem


Bayram Koca - Muhammed Gitti Dünyadan


Yeni 2015 - Adem Sevgi - GüL Kokuna MüpteLa DinLe


AbduLLah NayýR - YüceLerden YüceSin


Ayaz - Adil Ýslamoðlu Dinle


Sami Yusuf - Prism


Celaleddin Ada - usandim


CeLaLeddin ADa - USandýM


TaLip ALtýn - BaBaCýðýM


MuStafa DuRSun - SevdaLýyým


Dursun Ali Erzincanlý Caným Benim


2013 HaReketLi Cuma MeSajLaRý


YaSin PeRi - Tek ÇaRem


AbduRRahman TopRak - TaLeaL BedRu ALeyNa


Ali Kýnýk - Aðla Memleketim


FeyzuLLah KoC - UhuD DaÐý


FeRidun EroðLu - EmiR Haktan


Derviþ suadi - Ramazan


ADiL ÝsLamoðLu - MiSafiR (Muhteþem iLahi)


Berat Kandili Mesajlarý 2013


YaSin KoneVi - Hasretim Medine'Ye


KandiLiniz Mübarek OLsun..

burhan Çaçan - allah adýni zikredelim


YeNi - ÝsmaiL BeyhaN - AFFýna GeLdim


bedava dinle


Abdurrahman Önül - Bir Dilek Diledim Mevla'dan 2015


ahmed muhammed geLdi ramazan


Ömer KoçeR - Ona YanaRým


Grup HiLaL - KabiR


ZaRa - 2014 - ÇiLekeÞ


Adem TuzCu - SözüN BittiÐi An


Hasan Dursun Hakkýnda


Cemal Kuru - Demedi Deme mp3


Grup TaiF - Eyub El Ensari Mp3


Ömer KoçeR - Ýmam HüSeyin


iLahi Sözü - GüzeL Allah'ým


EnDer DoÐan - Ben BiR YakuB iDim


mp3 ilahi download


FaTih KoCa - AðLa Gözüm AðLa


EnGin GüneÞ - KaBe'Nin YoLLarý


En Özel Ýlahiler


Ömer KoçeR - Eyvah Bana


Feridun EroðLu - KadiR Mevlam Mp3 Dinle


HaSan DuRSun - HiCRanda GönLüm


ZaRa - GuRBet


HaSan KýLýçatan - YaRab Haberin Nerden ALaLým


2014~2015 Abdurrahman ÖnüL - ÜmmetLerin


Mp3 - MuStaFa YýLdýzdoÐan - SaÇLarýn


ZaRa - 2014 - Senden VazGeçmem


FeyzuLLah KoC - Ay PaRçaM


ZaRa - AþK Bir IzDýRap


ALpeR - Bize RahMet LazýM


MuStafa CiHaT - EmaNeT


( mp3 ) Mustafa Yýlmaz - Ya Ýlahi Senden


GüçLü SoydemiR - Muhammed'in GözLeri


ÖmeR KoçeR - Ah OLaydým...


BeytuLLah Kuzu - Anne Bu YoL NereYe GideR


Abdullah Akbulak 2015 Mp3 - Döner Semazen


Abdullah Akbulak 2015 Mp3 - DöN Kara Gözlüm


Sedat Uçan – Gel Allah De ilahisi


DinLe - Çocuk Korosu - Neredesin Öðretmenim


AdeM KaRabey - Veda VakTi


MuStaFa YýLmaz - BeytuLLah'ýn ÇevReSinde


Boðaziçi ilahi Grubu - Gelin Karþýlýyalým Ramazani


Hadis Hadis Aþk ( Ýsmail Þahin )


SaCit OnaN - FiListin


2013 Kadir gecesi - mesajlari


YeniaLbüm - YuSuF GuRbet - Can HüSeyiniM


SüpeR iLahi 2013 - 2014 EfendiM (s.a.v)


Ümit DurSun - ResuL'e HasRet


Murat kapkiner Eylul


SoneR KöSe - RüyamDa GördüM Seni


MehMet KaRakuÞ - Ya ResuLLALLah


GüL BahçeSi - Çok Güzel Bir Ýlahi....


Adem KaRabey - KaLb-i Aþk


Feridun EroðLu - Dünya Yalan Mp3 Dinle


Zaman Ezgisini Sever Misin..!


kesintisiz yasin süresi dinle


GruP 571 - PeyGamBerLer iLahisi


KutLu DoÐum HaftaSý


2014 Albüm DinLe - Süleyman Erkiþi...Hiç Durmadan Yürüyeceðiz


2014 - Hasan Dursun - Kokusu Gelir


Adem PaLa - Kervan Gider


HaSan DurSun..2014..FuLL aLbüm DinLe


GruP VaV - FahRi KainaT GüzeLi


ya ilahi kaside dinle


2015 - Mp3 iLahi DinLe


Muzaffer Gürler - 2015 - Dermane Dilocane


YeNi - ÝsmaiL BeyhaN - GideceÐim


CeLaLeddin Ada - ZiKir HaLinde


2015 KanDiL Ve Mübarek GeceLer


MusTafa YýLmaz - AyrýLýk AteÞi


Adem KaRabey - O GeLiyor


ALi KýnýK - ÇaL KemanCý


iLahi - Ahmet Zeyd Tetik - Selam Olsun


Sedat Uçan – Gel Allah De ilahisi


Esat Aydoðan – Güller Hürmetine


tubidy ilahi indir


GüzeL Bir iLahi iLe SizLerLeyim Yeniden :)


Garip Bekir – Görelim


Acý Bana Sevgili - Fethullah Badem


Ölüm Senden Daha Çetin - Fethullah Badem


Sedat Uçan – Gel Allah De


Mustafa Ceceli - Severim Ben Seni


Mustafa Ceceli - Sultaným


Mustafa Ceceli - Emri Olur


bedava dinle


bedava dinle indir


kres icin guzel ilahiler


ilahi indir bedava


ilahiler indir bedava


Dua Sami Yusuf


Murat Belet Senle Mekke Medine


Kevser Ilahi Grubu Arapca Elhamdulillah


Sedat Uçan - Allahu Allah


Taleal bedru aleyna Agah


Göz Yaþlarýnýzý Tutamayacaksýnýz - Suriye iLahisi DinLe


Abdullah Nayýr - Hani Nerde Onlar iLahisi DinLe


Allah Demeyen Dil Kalmasýn Amin


CumaNýz MübareK Olsun


Mp3 iLahi - Can Sultaným Dinle


Mp3 iLahi - Sana Geldim Ya Muhammed


SüPer Mp3 - Murat Belet - Dil Tutulur


SüPer Mp3 - Murat Belet - El Emin


Mp3 - MuStaFa YýLdýzdoÐan - Bizim MemLeket


Mp3 - MuStaFa YýLdýzdoÐan - ÖLmem ÖLmem


Mp3 - MuStaFa YýLdýzdoÐan - SaÇLarýn


Mp3 - MuStaFa YýLdýzdoÐan - Türkiyem Caným Benim


Mp3 - MuStaFa YýLdýzdoÐan - BaþýmLa GönLüm


Cemal Akçil - Ýçim Yanýyor Dinle


Hasan Ergüçlü - Veysel Karani Dinle


RAVZAsýnýn Önünde Büküldü Belim DinLe


Feyzullah Koç - Caným Anam DinLe


Ayaz - Adil Ýslamoðlu Dinle


Talha Ramazan - Gel Nebi


Abdurrahman Önül - Ya Muhammed Neyledi


Güzel - Meyvelerle Öðreniyorum


Yasin Peri - Gidemedim


Yasin Peri - Affeyle Allahým Dinle


Düþtüm Kabe YoLLarýna Dinle


Muhammed Ýlhan Ýlahileri Dinle


En Özel Ýlahiler


Mehmet Üzüm ilahileri


Çocuk Ýlahileri - Veyselcik Süper


DinLe - Ben Bir Zata Aþýk Oldum


Menzil Seydam iLahisi


Hasret iLahileri DinLe


Seydam ilahileri


Eþref Ziya Terzi - Ben Kalksam ve Dirilsem


KerVan iLahisi DinLe


Zaman Ezgisini Sever Misin..!


MükemmeL - Kýr Çiçekleri Ezgisi Dinle


Rüzgar Çok Güzel Ezgisi Dinle


Bir Yerde ÝnsanLar Ölür Ezgi DinLe


Son Kuþlar Dinle (SüPer)


Yigit Ezgisi Dinle


Güçlü Soydemir - Bir Çift Turna


Çok Güzel iLahiler


Abdurrahman Önül - Arafat Daðý


Müziksiz - Mustafa Hilmi Bilican iLahileri


Abdurrahman Önül Dinle


Taha Ezgileri Dinle


En Çok Dinlenenler


terazimiz doðru tartar indir


yusuf gurbet nasip eyle


sami yusuf rekor kiran ilahisi


Ahmet Baþak - Ömür Yolu DinLe


iLahi DinLe - O Dar Günde Seni Nerde Bulalým


AlPer - Sular Gibi DinLe


Dinle - Abdurrahman Önül Gül Ahmedim Ýlahisi


Dinle - Bu YoL Nereye Gider Baba Ýlahisi


Dinle - Rabbim Allah Diyeceðim Ýlahisi


Dinle - Caným Yavrum


Dinle - GüLmeyenLer Bahçesi


Dinle - Þu Benim Divane GönLüm


iLahi - Nerede BekLesek Seni


iLahi - Medineden AyrýLýk


iLahi - Göresim GeLdi


iLahi - Al Eline Kalemi Yaz Allahýn Adýný


iLahi - Aç Ellerini Gönülden


Zikirli Ýlahi Dinle - Medine'ye


HareketLi iLahiLer DinLe - Ya Nebi


HareketLi iLahiLer DinLe - Efendim


HareketLi iLahiLer - GüL MisaLi


Cuma Mesajý


DinLe - Adem Karabey - Alemlere Rahmet


DinLe - Adem Karabey - Allah'ým


DinLe - Adem Karabey - Kalbi Aþk


DinLe - Adem Karabey - Anne


Aðlamaya Hazirmisin?


En Çok Dinlenen Ýlahiler


DinLe - Grup Reyyan - Ýmam Hüseyin


Kadir Gecesi Duasý


Kadir Suresi ( Arapça )


Dedim Ki Ya Resulallah ( Bu Gece Duasý )


Kadir Gecenizi Tebrik Ederiz


DinLe - Çocuk Korosu - Can Ahmet


DinLe - Çocuk Korosu - Gül Efendim


DinLe - Çocuk Korosu - Deðerini Bilmek Lazým


DinLe - Çocuk Korosu - Güzel Adýn


DinLe - Çocuk Korosu - Neredesin Öðretmenim


DinLe - Çocuk Korosu - Rüyamda Sizi Gördüm


Fitre Nedir?


Zekat Ve Fitre KimLere VeriLir ?


2015 Fitre Zekat Miktarý Nedir ?


Metin Haboðlu - Sen Gittin Ya Dinle


Metin Haboðlu - Efendim Dinle


Metin Haboðlu - Can Efendim Dinle


Abdurrahman Önül - Yetim Kalbim 2015


Abdurrahman Önül - Tut Elimi Annem 2015


Abdurrahman Önül - Seninle Bir Ömür Boyu


Abdurrahman Önül - Kabir Bizi Bekliyor 2015


Abdurrahman Önül - Hazreti Ömer 2015


Abdurrahman Önül - Dosta Doðru 2015


Abdurrahman Önül - Bir Dilek Diledim Mevla'dan 2015


Tubidy İlahi MP3 İndir`menin Keyfine Varın BEDAVA İLAHİLER Sitesinden Eski Yeni İlahi Mp3 İlahiler İlahisini Dinle - Bedava İlahiler İndir...

Copyright © 2012 © 2020 Tüm Hakları Saklıdır ilahiler.us

Desing By NiLdeniZ